Silvestica har förvärvat ca 1200 hektar skogsmark i Litauen

Silvestica har under februari förvärvat fastighetspaket av Interskog och Timbex samt av en svensk investerare det litauiska aktiebolaget UAB Lutina, tillsammans ca 1200 hektar skogsmark. De talldominerade skogarna är belägna huvudsakligen i södra och östra Litauen. Silvesticas innehav i Litauen uppgår nu till ca 2 700 hektar. Skogsinnehavet förvaltas av ett litauiskt förvaltningsföretag Investiciju partnerai.…