Silvestica förvärvar 1208 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har tecknat kontrakt med WWF om att förvärva 1208 hektar skogsmark i Torsby kommun, Värmland. Det är Silvesticas första förvärv i Sverige och ägandet kommer att ligga i ett nybildat dotterbolag inom Silvestica-koncernen. Skogarna kommer att FSC- och PEFC certifieras inom ramen för ett svenskt gruppcertifieringsparaply. WWFs pressrelease: www.wwf.se/pressmeddelande/wwf-saljer-del-av-skogsarv-3426593/