Silvestica har förvärvat 40 000 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har ingått avtal med Norra Skog att förvärva 40 000 hektar skogsmark med tillträde 16 december. Skogarna är belägna i Norrbottens-, Västerbottens- och Västernorrlands kustland samt i Jämtland. Förvaltningsavtal ingås med Norra Skog som i samarbete med CRK Forest Management kommer att utveckla skogsbruket för maximera den långsiktiga värdeuppbyggnaden. Den nya…

Skogsfonden Silvestica Green Forest ökar innehavet i Sverige – förvärvar 40 000 hektar från Norra Skog

Sedan etableringen av skogsfonden Silvestica Green Forest sommaren 2017 har verksamheten vuxit snabbt. Den 30 september i år uppgick de sammanlagda investeringarna till ca 2 500 MSEK kronor fördelat på drygt 70 000 hektar i Finland, Lettland, Litauen och en mindre del i Sverige. Fonden ökar nu sitt svenska markinnehav genom förvärv av flera dotterbolag…