Silvestica har förvärvat 5200 hektar skogsmark i Sverige

Silvestica Green Forest Sverige AB har ingått avtal med Stora Enso Skog att förvärva 5 200 hektar skogsmark med tillträde 27 januari 2021. Ett antal mindre fastigheter om totalt 1400 hektar säljs vidare till lokala köpare. Silvestica behåller därmed de största fastigheterna omfattande ca 3 800 hektar. Skogarna är belägna i södra Halland i Laholms,…