Ola Hildingsson
Ola Hildingsson

Ordförande

Leif Almhorn
Leif Almhorn
Håkan Brodin
Karl Danielsson
Karl Danielsson

Presstalesman

Karl Danielsson Ordförande, ägare E-post karl.danielssoncrkforest.se Telefon 070-648 23 03 Grundare och senior advisor Karl Danielsson Egendomar och Karl Danielsson Farm & Forest (förmedling och rådgivning för större jord- och skogsbruk i Sverige och Baltikum). Grundare och tidigare huvudägare i Areal (nr 2 i Sverige inom branschen). Äger och förvaltar 1 500 ha jord o…

Rickard Lehmann
Rickard Lehmann

Rickard Lehmann Senior Rådgivare, ägare E-post rickard.lehmanncrkforest.se Telefon 070-544 81 00 Skogsutveckling Syd AB (SUSAB), VD 2010-2017, expansion av förvaltningsverksamhet till nya geografier, start av filial i Lettland 2013. SUSAB förvaltar 75 000 hektar åt 58 uppdragsgivare, totalt förvaltat värde ca 5 miljarder kr. Sydved AB, Regionchef, ledning av 7 distrikt med 45 anställda och…