Ola Hildingsson
Ola Hildingsson

Ordförande

Leif Almhorn
Leif Almhorn
Håkan Brodin
Hans Hellenborg
Hans Hellenborg
Rickard Lehmann
Rickard Lehmann

Rickard Lehmann Senior Rådgivare, ägare E-post rickard.lehmanncrkforest.se Telefon 070-544 81 00 Skogsutveckling Syd AB (SUSAB), VD 2010-2017, expansion av förvaltningsverksamhet till nya geografier, start av filial i Lettland 2013. SUSAB förvaltar 75 000 hektar åt 58 uppdragsgivare, totalt förvaltat värde ca 5 miljarder kr. Sydved AB, Regionchef, ledning av 7 distrikt med 45 anställda och…